Turnaround

Strategisk ændring – bundlinje optimering – cashflow styring.

Behovene kan være mange, hvis virksomheden er kommet i en vanskelig situation – og tiden kan være knap. Ofte kræver situationen at objektive øjne ser på mulighederne og får foretaget de nødvendige, men måske ikke populære ændringer.

I sådanne situationer kan Muto være den rigtige løsning. Vi kan stille med de relevante resourcer som med stor fleksibilitet kan gå objektivt og grundigt til sagen og sikre at virksomheden kommer tilbage på rette spor, eller finder en bedre strategisk retning.

Muto laver som en del af en turn-around altid en grundig analyse af situationen og forslag til kortsigtede og langsigtede tiltag, som selvfølgelig afklares med opdragsgiver inden implementering. Muto kan hvis det ønskes endvidere følge og implementere ændringerne indtil f.eks en ændret ledelsesstruktur er på plads.

Muto har assisteret ved flere turn-arounds, hvor bl.a følgende tiltag blev implementeret:

  • Ændring af produktsortiment
  • Pris-ændringer
  • Organisations-ændringer
  • Produktions og Supply-chain optimeringer
  • Ny Salgsstrategi
  • Ændring af branding-strategi
  • Cash-flow styring