Værdikæden

Hænger den sammen og er den effektiv?

Begrebet Supply Chain eller værdikæden er baseret på to centrale ideer. Den første er, at stort set alle produkter, der når en slutbruger repræsenterer den akkumulerede indsats af flere organisationer. Disse organisationer kaldes kollektivt for forsyningskæden. Den anden idé er, at omend forsyningskæder har eksisteret i lang tid, har de fleste organisationer kun været opmærksom på, hvad der sker inden for deres egne “fire vægge.” Få virksomheder har forstået den fulde betydning af Supply Chain, og væsentlige færre har implementeret i overensstemmelse hermed, hvilket har resulteret i usammenhængende og ineffektive forsyningskæder.

Supply Chain Management kræver meget aktiv deltagelse for at maksimere kundeværdi og opnå en bæredygtig konkurrencefordel. Alle i forsyningskæden skal medvirke til at udvikle og drive den i et effektivt miljø og på effektiv vis. Supply Chain aktiviteter dækker alt fra produktudvikling, indkøb, produktion og logistik, samt informationssystemer, der er nødvendige for at koordinere disse aktiviteter.

MU2 går ind aktivt og støtter værdikæde optimeringen sammen med virksomheden:

  • Foretager en grundig analyse, baseret på fakta/data af de enkelte led i værdikæden og deres sammenhang.
  • Baseret på den detaljerede gennemgang identificeres forbedringspotentialer, både processer og omkostninger.
  • Handlingsplan udføres og sættes i værk med virksomhedens ansatte som tovholdere og aktive medvirken.
  • Sikrer der er sammenhæng mellem virksomhedens strategi og selve værdikæden samt de enkelte områders delstrategier.

Muto har mange års erfaring med udvikling af sådanne sammenhænge endog fra meget komplekse miljøer med ekstrem store krav for eksempel til hastighed. Dette har  involveret brug af værktøjer som Lean, Quick Response Manufacturing, Category Management og lignende.