Strategi – udvikling og eksekvering

En god strategi gør det ikke alene!

Forretningsstrategien beskriver, hvordan virksomheden har til hensigt at lykkes med sine aktiviteter på udvalgte områder til forskel fra konkurrenter og i forhold til omverdenen. Den repræsenterer ledelsens bedste vurdering af, hvad der skal til for at sikre fremtiden/ og eller for at skabe maksimal værdi for aktionærerne.
En forretningsstrategi bør give klare svar på spørgsmålene:

  • Hvad kan omfanget af forretningen blive ved at eksekvere strategien?
  • Hvad er vores produktportefølje og hvordan skal den udvikles?
  • Hvad er kundernes nuværende og fremtidige behov?
  • Hvad er vores særlige evner eller unikke kompetencer, som vil give os konkurrencemæssig fordel i opfyldelsen af nuværende og fremtidige behov?
  • Hvordan kan vi blive mest effektive i vores produktion, logistik osv
  • Hvad skal der i store træk gøres for at sikre fremtiden for vores virksomhed?

Gennem besvarelse af disse spørgsmål i en interaktiv proces med virksomheden kan en konkurrencedygtig strategi formuleres.

Men en god strategi skal også implementeres og aktiviteterne skal gennemføres. En succesfuld implementering kræver forståelse og ejerskab for strategien i virksomheden. Strategien skal give mening og skaberetning i hverdagen! Og organisationen skal være i stand til at eksekvere aktiviteterne.

Muto har mange års erfaring fra mange miljøer med udvikling og eksekvering af forretningsstrategier og kan hjælpe med følgende:

  • Udarbejdelse af strategiplaner med inddragelse af analyse, relevante teknikker og data.
  • Strategilægning indenfor virksomhedens individuelle områder f.eks Salg, Markedsføring, Ledelse, Supply Chain, Udvikling osv
  • Effektiv kommunikation til og inddragelse af organisation for at sikre bedst mulig implementering og eksekvering
  • Målepunkter og opfølgningsværktøjer