Intern og ekstern kommunikation

Kommunikation

God kommunikation er forudsætningen for succes i stort set alle livets forhold. Således også i både forretnings- og lederudvikling. Intern og ekstern kommunikation hænger sammen. Den gode interne kommunikation er en forudsætning for den gode eksterne kommunikation.

Intern kommunikation
Intern kommunikation findes altid i en organisation. Medarbejdere taler med hinanden og udveksler erfaringer og holdninger. Intern kommunikation er er organisme i sig selv og kan som sådan ikke styres. MEN det kan bruges strategisk til f.eks. at skabe forankringer af nye strategier, introduktion af nye tiltag, ny ledelse etc.

Dermed bliver den interne kommunikation et ekstremt vigtigt ledelsesværktøj, som man ikke må glemme i sine processer.

Mu2 kan blandt andet hjælpe med:

Helt basalt den daglige drift – både i store og små virksomheder – hvor det er essentielt, at der foregår en problemfri udveksling af know how og information i virksomheden, således at opgaver løses så godt og gnindningsløst som muligt.

Som en del af lederudvikling – det er vigtigt at du som leder har styr på hvordan du bruger dine ord og dit sprog i forhold til din daglige ledelse. Ved at være sig sin kommunikationsform bevidst kan du styrke dit lederskab helt markant. Vi viser dig hvordan.

Formidling af strategi – for at sikre forankring af en ny eller eksisterende strategi er det alt afgørende hvordan det bliver kommunikeret til organisationen og de medarbejdere som skal implementere den i det daglige arbejde.

Ekstern kommunikation

Den eksterne kommunikation er virksomhedens fremtoning ud mod verden – både kunder, samarbejdspartnere, bankforbindelser etc. Det er her I spreder det gode budskab om virksomhedens nyeste tiltag og deler organisationens nyheder – gode som dårlige.

Det er derfor vigtigt, at sikre at den eksterne kommunikation er ensartet og genkendelig og pakket ind i en visuel identitet som passer til virksomheden OG at det, der kommunikeres er i overensstemmelse med det, der kommunikeres internt.

Ekstern kommunikation er en vigtig faktor i at gøre en virksomhed konkurrencedygtig og i at tiltrække de rigtige medarbejdere.

Mu2 kan blandt andet hjælpe med:

Overordnet kommunikationsstrategi for hele virksomheden som eksekveres af team internt. Det vil sige omsætte strategier til konkrete og forståelige budskaber der rammer rent i jeres målgrupper.

Udvikling af strategi og kampagne til store og mindre indsatser inden for pr og eksterne kommunikationstiltag.

Branding af virksomheden. Strategi for hvordan I arbejder med virksomheden brand og placerer jer i markedet overfor konkurrenter. Dette er både en intern og en ekstern øvelse.