Forretningsudvikling

Hvad får I ud af jeres forretningsudvikling ?

Forretningsudvikling involverer hele organisationen og stiller store krav til ledelse og koordination. Det er af stor betydning for en virksomheds fremtid at have en organisation der effektivt kan håndtere forretningsudvikling.

Det kan være vanskeligt for en virksomhed selv at vurdere, hvor effektiv og sammenhængende dens proces for forretningsudvikling er. En sammenligning med andre virksomheder kan udgøre et godt udgangspunkt i vurderingen af, hvor der kan ske forbedringer og med hvilke indsatser.

 

MU2 går aktivt ind og støtter processen:

• Afstemning af markedsføring, salg og forretningsstrategier foretages for at skabe øget effektivitet, nye muligheder og vækst.
• Løbende forskning, analyse og tilpasninger skal sikre, at man er på forkant med skiftende tendenser på markedet, nye industri metoder, afsætningstrends og andre konkurrencemæssige påvirkninger.
• Maksimering af eksisterende kunderelationer samtidigt med proaktiv indsats mod nye markeder og segmenter.
• Udvikling af strategi for tiltrækning af nye kunder og fremdrivelse af potentiale gennem salgsprocessen.

Muto har erfaringer med dette fra arbejde i virksomheder, der betragtes som markedsledere på hver deres felt.