Forandringsledelse

Forandringsledelse – fungerer den effektivt?

Forandringsledelse er en struktureret tilgang til at sikre, at gennemførte ændringer er grundigt og gnidningsløst implementeret, og at der opnås varige fordele.
Der er fokus på de bredere konsekvenser af ændringer, især på mennesker, og på hvordan disse som enkeltpersoner og teams bevæger sig fra den værende situation til den nye. Ændringer spænder fra en simpel procesforandring til større, organisatoriske ændringer i forretningside, strategistrukturer, produkter m.m. som er nødvendige, hvis organisationen skal overleve og nå sit potentiale.
For at lede succesrige forandringer er det nødvendigt at deltage aktivt i processen, således at forandringerne giver holdbare effekter. Ligeledes er det vigtigt, at de konkrete virkninger af forandringen er overvejet ift den personlige indflydelse på den individuelle ændringsramte og denne persons rejse mod at arbejde og agere på nye måder.

Muto har mange års erfaring med effektiv forandringsledelse og teknikker fra alle typer af miljøer.

  • Vi sikrer detaljeret planlægning med stort ejerskab
  • Vi går aktivt ind der hvor der mangler størst støtte fra ledelsen
  • Vi sikrer at nødvendige ressourcer og kompetencer er til stede

 

  • Vi stiller med erfaringen og nødvendige kompetencer

 

Muto har mange års erfaring med effektiv forandringsledelse og teknikker fra alle typer af miljøer.