Bestyrelse

Hvordan fungerer samarbejdet mellem bestyrelsen og ledelsen?

Bestyrelsen er afhængig af, at den øverste ledelse kan kommunikere præcise, rettidige oplysninger om selskabets situation, strategiske initiativer, risici, og udfordringer. Modsat er den øverste ledelse dybt afhængig af bestyrelsens erfaring, dømmekraft og objektivitet.

For at etablere og opretholde produktive samarbejdsrelationer med den øverste ledelse har bestyrelse og ledelse vedtaget praksis, der skal sikre en effektiv kommunikation, fælles tillid og et godt samarbejde.
Møderne kan rumme afvigende meninger og holdninger, som ender med at skabe værdiskabende ændringer for selskabet.

Møder før eller efter bestyrelsesmøderne bruges til at forstå de vigtigste udfordringer og prioriteter, som den øverste ledelse står over for. Udenfor bestyrelseslokalet søger bestyrelsen dybere relationer og forståelser med direktionen gennem uformelle møder.

En central udfordring for bestyrelsen er at fastholde sin objektivitet, samtidig med at opbygge stærke relationer med ledelsen. Bestyrelsen bør modigt og vedholdende udfordre ledelsens tænkning og samtidig mestre at sondre mellem at give sparring og tilsyn.

Muto kan hjælpe til med at udvikle et godt bestyrelsessamarbejde:

  • Afklaring af rollefordelinger, ansvar, samarbejde og kommunikation mellem ledelse og bestyrelse
  • Afklaring af hvor grænsen går mellem ”need to know og nice to know” for bestyrelsen
  • Diskussion af arbejdsområder for hhv ledelse og bestyrelse
  • Andre formelle forhold mellem ledelse og bestyrelse
  • Muto’s konsulenter har endvidere stor erfaring fra egne bestyrelsesposter og stiller sig gerne til rådighed, såfremt du har bestyrelsesposter du ønsker besat.