Cases

Turnaround i Dansk baseret industrikoncern

En kapitalfondsejet Dansk industrikoncern udviser i flere år store negative resultater og har en meget anstrengt likviditet hvorfor ejerne ønsker at gennemføre en turnaround og gøre virksomheden rentabel og salgsklar.
Muto team indsættes som ny interim ledelse og turnaround plan udarbejdes og eksekveres. Initialt fokus er omkostningsstop og slankning af arbejdskapital til frigørelse af likviditet. Ydermere skal der sikres ro, tillid og opbakning hos organisation og medarbejdere. Efter 8 måneder er indtjening og likviditet stabiliseret og ny ledelsesstruktur og organisation implementeret. Herefter eksekveres turnaround planens fase 2 med fokus på vækst gennem nye produkter, flere salgsressourcer og bedre interne support og administrative systemer og rutiner.
Efter en veleksekverede turnaround og veltilrettelagt salgsproces sælges virksomheden til en multipel 8,5

Konkurrenceevnen  sikret ved at sætte ny branchestandard

Øget efterspørgsel og indtrængen af produkter fra lavtløns lande krævede en ny strategi. Ny strategi for markedstilgangen samt værdikæden blev udviklet og implementeret.
Resultat organisk vækst på 20-30 % årligt, drifts- og kapacitetsomkostninger reduceret med 18-27% samt en reduceret gennemløbs tid på mere end 100 % (ny branchestandard).

Udenlandsk koncern ønskede at etablere sig på det danske marked for offentlig trafik

Flere år efter et mislykket opkøb i Danmark forsøgte udenlandsk koncern sit igen med en Green Field forretning. Efter 3 år havde man opnået et af branchens bedste renomeer samt placeret sig som Danmarks 4. største operatør. Opnået resultater firdobling af omsætningen, vinder 3 ud af 4 udbud og laver branchens længste kontrakt på 12 år Reduceret kapacitets- og driftsomkostningerne med 3-4% om året,  udnævnt som årets operatør i 2009 samt højeste målte kundetilfredshed nogensinde.

Udvikling af effektiv partner/forhandlerkanal sikrede fokus på markedet og profitabel udvikling

Efter en årrække med fokus på udvikling af bred distribution oplevede virksomheden sit forhandlernet som ineffektivt med fokus på indbyrdes priskonkurrence.
Efter udviklingen af ny strategi opnåede virksomheden et stærkt samarbejde med partnerne, større salgsvolumen, højere indtjening og hurtigere penetration af markedet med nye produkter.

Helhedsorienteret markedsstrategi sikrede 9-cifret omsætning

Virksomhedens største vækstpotentiale var blokeret af prisbillige alternativer. Efter en grundig omverdensanalyse med følgende ny strategi, kombineret med udviklingsprogram til branchen, voksede virksomheden fra en omsætning på 17 mill. DKK til over 100 mill. DKK. Samtidig opnåede virksomheden europæisk markedslederskab.

Datterselskab for hollandsk modehus med tre brands etableret i Skandinavien

Skandinavisk organisation blev etableret med kontor i København og showroom i Stockholm. Koncepterne blev med succes introduceret til alle nordiske markeder via ledende forhandlere, stormagasiner og de største E-business partnere. En distributionsplatform på 100 udsalgssteder blev etableret det første år.

Dansk modehus med to brands etableret på 6 nye markeder

Etableret dansk modehus ønskede ekspansion. Nye eksportmarkeder blev defineret og opbygget med lokale distributører og agenter. Gennem salgsoptimering og styring af i alt 12 markeder øgedes virksomhedens eksportandel fra 50% til 68% på 9 måneder og virksomhden fik gazelle-status.

Indkøbsoptimering samt kraftig ekspansion – en stærk cocktail

Som led et ønske om omkostningsreducering samtidig med kraftig ekspansion implementerede en stor, international virksomhed en centraliseret, strategisk indkøbsfunktion. Et Category Management program blev etableret for alle væsentlige varer. Overordnet strategi samt category-strategier blev udviklet og implementeret, og der blev opnået store omkostningsreduktioner. Et stort antal opkøbte virksomheder blev løbende indrulleret i programmet.Resultat: 80% af direkte indkøb kom under category management og der blev opnået trecifrede mio kr. omkostningsreduktioner år efter år samt to cifrede % reduktion af leverandører.

Succesfuld in-sourcing af produktion til fabrik i Kina for global virksomhed

I forbindelse med ønsket om at reducere produktpriser var det nødvendigt at øge produktionen i Kina markant over en relativ kort periode, uden at dette gik udover kvaliteten. Den rigtige arbejdsgruppe blev etableret, proces flow udarbejdet, øget kvalitetskontrol fastlagt og nøgle-stakeholders engageret.Resultatet var en markant to cifret % kostreduktion og dermed en øget konkurrence fordel.

Hvordan effektiviseres IT- og telesystemerne, når omkostningerne samtidig skal reduceres?

De seneste års afmatningen i samfundet har fået en virksomhed til at fokuserer skarpt på deres IT-omkostninger. Efter kun 6 måneder blev de eksisterende IT- og telefoni systemer konverteret til en ny og mere funktionel integreret Cloud løsning, med betaling efter forbrug og en årlig besparelse på 20%

Fra uønsket leverandør til strategisk partner i vækst

Virksomheden var kendt for at sætte prisen for deres ydelser højt og samtidigt yde dårlig service. Kunderne købte kun ydelserne fra virksomheden i mangel på alternativer. En ny lokal konkurrent lagde sig 50% prisniveauet, hvilket potentielt betød op til 15 mio. kr. i prisreduktion per kunde i Top 200 segmentet. Konkurrenten gik efter de største kunder en efter en i finanskrisen, hvor besparelser hos kunderne var tiltrængte.Vi definerede og gennemførte en strategi med fokus på at opbygge og styrke relationer til kunderne på alle ledelsesniveauer, øge forståelsen for kundernes udfordringer, dele unik viden & hjælpe kunderne med at løse deres udfordringer på nye måder.Resultatet: 100% fastholdelse af alle kunderne (samlet tre-cifret million beløb) plus 5% vækst på kerneydelserne. I tillæg vandt vi strategisk udbud til to-cifret million beløb fra den lokale og tre globale konkurrenter og blev valgt til at drive ny løsning den finansielle sektor som strategisk partner – en position ingen havde set virksomheden som et år forinden.

Fra rød til blå ocean med årlig to-cifret vækst

Virksomheden havde i mange år konkurreret mod kendte spillere i markedet indtil en ny konkurrent kom ind på markedet og tilbød gratis ydelser ved samtidigt køb af deres andre produkter.Ny strategi baseret på forståelse for nye kundebehov førte til nye løsninger, som blev målrettet C-level beslutningstagere i store globale virksomheder.Virksomheden fjernede sig fra sin usikre position i red ocean til en stærk blue ocean position med to-cifrede vækstrater år efter år.

Synligørelse af ansvar og arbejdsgange

En mindre højteknologisk virksomhed havde behov for at ’gå op i værdikæden’ og udvikle produkter til internationale kunder.
Samarbejde med internationale virksomheder kræver, at man forstår deres arbejdsgange – og helst arbejder som de gør. Det letter kommunikationen. Virksomheden har ved at kombinere indførelse af struktureret model for produktudviklingen med et ISO 9001 certificeret ledelsessystem skabt grundlag for at ’gå op i værdikæden’ og udvikle produkter med store internationale virksomheder.  Processerne i virksomheden blev først aftalt og beskrevet og dernæst arbejdede man som man skrev.
Resultat: Markant forbedring af kommunikation omkring produktudvikling og dermed en reduktion af ressourceforbrug med 30% og hurtigere lancering på det internationale marked.

Hvor skabes værdien
Med ønsket om hurtigere og mere præcise leverancer til kunderne var der behov for en mere strømlinet produktion med tydelige mål og acceptkriterier. Fokus skal rettes mod strømmen af værdiskabende aktiviteter og der skal sættes ind hvor de går i stå. Ved øget brug af målrettede tavler og ved at foretage en Value Stream Mapping af ’Current state’ og fastsætte en ny ’Future state’ for værdistrømmen er det lykkedes for en virksomhed at reducere gennemløbstiden samt øge medarbejdertilfredshed og engagement med nye ideer til yderligere produktivitet.
Resultat: Reduktion af gennemløbstid på op mod 50% for vigtige produkter.